Výlet do Přeštic

Třídu Plavčíků čekal výlet do Přeštic. Proto jsme se na to celý týden připravovali. Seznamovali jsme se s dopravními prostředky - jak se pohybují, co jezdí ve městě, co na vesnici a správně je pojmenovávat. K tomu patří znalost dopravních značek a dodržování pravidel silničního provozu. Řešili jsme dopravní přestupky, učili se čísla záchranářských sborů.

Protože nás čekala jízda vlakem i autobusem, tak jsme si povídali, kdo řídí vlak, kdo ho vypravuje, kdo chodí kontrolovat jízdenky a zároveň, jak se v dopravních prostředcích chováme. Ve vlaku se nám moc líbilo. Jel hodně rychle a za chvilku jsme byli v Přešticích. Hned po vystoupení z vlaku nesměla chybět svačinka. Potom naše cesta vedla na velkou světelnou křižovatku, kde jsme si povídali o tom, jak fungují semafory, jaká auta projela a zda všechna auta dodržovala pravidla silničního provozu.

Následovala cesta na náměstí, kde na nás čekala zmrzlinka. Sice bylo chladné počasí, ale dětem to nevadilo. Cesta na zpět byla autobusem. Dětem se to zdálo delší, než vlakem, protože autobusem bylo více zastávek.

Na závěr týdne jsme si přinesli do školky dopravní prostředek, na kterém nejčastěji jezdíme. Prošli jsme si ve školce jízdní dráhu, seznámili se s dopravními značkami, které jsou na trase a s pravidly provozu. To proto, aby nedošlo k žádné nehodě.

Celý týden jsme si moc užili.Jája

Výlet do PřešticVýlet do PřešticVýlet do PřešticVýlet do PřešticVýlet do PřešticVýlet do PřešticVýlet do PřešticVýlet do PřešticVýlet do PřešticVýlet do PřešticVýlet do PřešticVýlet do PřešticVýlet do PřešticVýlet do PřešticVýlet do PřešticVýlet do Přeštic