O nás

O nás

Jsme mateřská škola pavilonového typu nově zrekonstruovaná, kde přestavbou střední části budovy vznikla nová pátá třída. Děti jsou do tříd rozděleny dle věku, provoz je pětidenní s celodenní péčí od 6,00 do 16,00 hod.

Všechny třídy jsou prostorné a vybavené tak, aby poskytovaly přiměřené zázemí pro hry a další aktivity dětí v MŠ.

Velká zahrada s různými dřevěnými prvky (domečky, autobus, loď, horolezecká stěna, věže...), pružinové houpačky, zakrytá pískoviště atd. nabízí všem dětem mnoho možností k pohybu a hrám i při pobytech venku.

Nabízíme

  • vstřícné a přívětivé prostředí, vzájemnou pomoc
  • kvalifikovanou péči pro všechny děti
  • podporu individuálního rozvoje každého jednotlivého dítěte
  • podnětné a mnohostranné vzdělávání s velkým výběrem doplňkových činností (kroužky, akce pro děti, pro děti a rodiče)
  • spolupráci s psychologem
  • logopedickou prevenci
  • partnerský vztah školy a rodiny
  • pitný režim v průběhu celého dne
  • pestrou stravu, dostatek ovoce a zeleniny, celozrnné pečivo

Cílem a záměrem našeho výchovného působení je podporovat a všestranně rozvíjet osobnost dítěte s respektováním jeho přirozených práv, potřeb, zájmů a nadání. Umožňovat dětem porozumět okolnímu světu, učit je žít mezi lidmi, podněcovat chuť poznávat, tvořit a učit se. Pěstovat v dětech sebevědomí a jistotu, být samy sebou, ale také umět se přizpůsobit ostatním, umět komunikovat a spolupracovat. Doplňovat a navazovat na rodinnou výchovu. Zajišťovat tak dětem předškolního věku mnohostranné a přiměřené podněty na cestě za poznáním.