Nástěnka

Přijímání dětí do Mateřské školy Dobřany

Oznámení

Mateřská škola Stromořadí bude o letních prázdninách uzavřena od 1.8. do 30.8.2019. Po dobu uzavření školy, zajišťuje provoz MŠ Loudů. Přihlášku (obdržíte u učitelek na třídě) a odevzdejte nejpozději do 14.6.2019 ve své třídě. Prázdninový provoz v MŠ Stromořadí bude zahájen 1.7.2019 do 31.7.2019.
Školní rok 2019/2020 bude zahájen 2.9.2019.

Jana Kleisnerová
ředitelka MŠ

Zápis dětí do MŠ

Dne 2.5.2019 od 0900 do 1200 a od 1300 do 1500 hod. a 3.5.2019 od 1300 do 1500

Zápis se bude konat současně v obou budovách Mateřské školy Dobřany Loudů 850 a Stromořadí 922.

Pro školní rok 2019/2020 budou nově přijaty děti do MŠ Dobřany v ul. Průmyslová, budově firmy COMTES.

K předškolnímu vzdělávání budou dětí přijímány dle jednotných kritérií. U zápisu obdrží zákonní zástupci potřebné tiskopisy a informace k zahájení řízení přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Nutno doložit rodný list dítěte.

Bc.Jana Kleisnerová
ředitelka Mateřské školy Dobřany

Rozhodnutí - výše úplaty

Stanovené platby na školní rok 2018/2019

 • úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 390,- Kč

Tyto platby jsou poukazovány na účet MŠ – 0728023379/0800

Platby můžete uhradit:

 1. trvalým nebo jednorázovým příkazem na účet MŠ - internetbankingem apod.
 2. na přepážce České spořitelny na účet školy
 • každému dítěti je přidělen pro platbu variabilní symbol viz nástěnky v jednotlivých šatnách
 • platba za stravné je poukázána na účet školní jídelny Základní školy – viz pokyny, které obdržíte v kanceláři ŠJ ZŠ Dobřany u pí. Černé

Stravování dětí v mateřské škole

Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje školní jídelna Základní školy Dobřany. Strava je dovážena do obou budov mateřské školy a servírována ve třídách MŠ. Ke stravování dítěte v MŠ je třeba jej přihlásit v kanceláři školní jídelny ul. Sokolovská. (Pokud je dítě přítomno v MŠ je povinno se stravovat).

Cena stravného:

děti do 6 letděti nad 6 let ( s odkladem školní docházky)
37,- Kč / den41,- Kč/ den
Svačina7,-8,-
Oběd20,-22,-
Svačina7,-8,-
Pitný režim3,-3,-

Ceny jsou platné od 1.9.2018
Stravné se platí inkasem, které si provádí z účtu strávníka škola, vždy kolem 20. dne v měsíci následujícím po odběru stravy.

Co bude potřebovat Vaše dítě do mateřské školy

Přezůvky – z bezpečnostních důvodů ne pantofle ani crocsy, pohodlné oblečení, děvčátka zástěrku, chlapci tepláky, kartáček na zuby a pastu, děti které spí pyžamo, vhodné oblečení na zahradu a pobyt venku. Pláštěnku, holínky. Pro případné nehody dostatečné množství spodního prádla, ponožek a triček na převlečení. Vše řádně označeno.

Z hygienických důvodů na smrkání jeden balíček papírových kapesníků.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

pdf Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - celý text

Přílohy ŠVP

Školní řád

Ředitelka školy
 • Bc. Jana Kleisnerová
Vedoucí učitelka
 • Jana Fryčová
Učitelky
 • Vlasta Havránková
 • Bc. Alena Palkosková
 • Vilma Benešová
 • Ivana Plačková
 • Dagmar Berková
 • Eva Čechurová
 • Ivana Zrunová
 • Bc. Eva Havlíčková
 • Jitka Mourková
Asistent pedagoga
 • Jana Zimmerová
 • Vladimíra Havránková
Kuchařka:
 • Helena Zrůstková
Provozní pracovnice:
 • Marta Schlehoferová
 • Božena Čejková
 • Daniela Jůdová