Nadstandartní aktivity

Výtvarníček

Kdo rád kreslí, maluje, tvoří, může se přihlásit do výtvarného kroužku, kde budou děti pracovat s různými druhy materiálů a seznamovat se s nevšedními technikami. Jejich díla pak budou zdobit nejen areál MŠ, ale zúčastní se i výtvarných soutěží. Aktivitu vedou paní učitelky Vlasta Havránková, Ivana Zrunová.

Pískání pro zdraví

Děti se seznamují s hudebním nástrojem, učí se hrát první tóny a podle „notiček“ hrají i jednoduché písničky. Hravou formou se provádí dechoví cvičení, která posilují horní cesty dýchací, osvojují si techniku hry na flétnu, rytmus. Aktivitu vede paní učitelka Jitka Mourková.

Pohybové, míčové a sportovní hry

Hlavním cílem této aktivity je do denního režimu dětí zařadit více pohybu, rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost, poznávat činnosti zaměřené na tělovýchovu a sport, osvojit si pravidlo fair play.

Metoda dobrého startu

Dětské lidové písničky (celkem 25) jsou základem a motivací pro pohybové cvičení (chůze, běh, stoj, poskoky, úklony, pohyb paží, hlavy očí, dlaní a prstů). Při cvičení pohybově – akustických vytleskáváme rytmus, rytmizujeme do podložky hranou dlaně, pěstí, dlaní, prsty. Nakonec grafický vzor obtahujeme tužkou při cvičení pohybově – optických. Na závěr děti samostatně reprodukují vzor ve svém tempu při vlastním zpěvu.

Šikovný jazýček

Aktivita zaměřena na rozvoj dětské řeči. Budeme procvičovat motoriku mluvidel, dechová cvičení, cvičení na rozvoj na slovní zásoby a vyjadřování dětí. A to vše zábavnou formou s ohledem na věk dětí. Aktivita bude probíhat každý týden vždy po obědě 12:00 - 12:30 hod.
Úterý - starší děti (Plavčíci, Piráti)
Čtvrtek - menší děti (Želvičky, Chobotničky)
Aktivitu vedou paní učitelky Bc. Eva Havlíčková (liché týdny), Bc. Alena Palkosková (sudé týdny)

Plavání

Plavání velice příznivě ovlivňuje tělesný i zdravotní stav dětí. Má též svůj nezastupitelný význam při vytváření správného vztahu k vodě. Plavecký výcvik v prvním pololetí školního roku 2017/2018 zajišťuje plavecká škola v krytém bazénu v Klatovech. Plavání probíhá každou středu 11.10. – 15.11. 2017.

Návštěvy knihovny

již pátým rokem se naši předškoláci účastní celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem. Děti při návštěvách v knihovně poznávají nové knihy i jejich autory. Zjišťují, že čtení je prima, že z knížek se mohou mnohému naučit, přijít na kloub nejedné záhadě a objevit spoustu nových, neznámých a zajímavých věcí. Čtením se rozvíjí fantazie a představivost. Čteným projevem děti získávají vzor správné výslovnosti, se kterou má problém velké procento dětí.
Tuto aktivitu zajišťuje personál Městské knihovny Dobřany