O nás

Jsme mateřská škola pavilonového typu nově zrekonstruovaná, kde přestavbou střední části budovy vznikla nová pátá třída. Děti jsou do tříd rozděleny dle věku, provoz je pětidenní s celodenní péčí od 6,00 do 16,00 hod.

Všechny třídy jsou prostorné a vybavené tak, aby poskytovaly přiměřené zázemí pro hry a další aktivity dětí v MŠ.

skolka

Na velké zahradě, která prošla kompletní revitalizací, najdeme polyfunkční herní prvky (lezecké a šplhací prvky, skluzavky, prolézací tunel), kolotoč, hnízdo houpačku, řetězovou lávku, mlhoviště, pískoviště. Přes celou zahradu vede tartanové dopravní hřiště včetně dopravních značek. Na zahradě nově máme domečky se sociálním zařízením, které děti využívají při pobytu na zahradě.

Nabízíme

Cílem a záměrem našeho výchovného působení je podporovat a všestranně rozvíjet osobnost dítěte s respektováním jeho přirozených práv, potřeb, zájmů a nadání. Umožňovat dětem porozumět okolnímu světu, učit je žít mezi lidmi, podněcovat chuť poznávat, tvořit a učit se. Pěstovat v dětech sebevědomí a jistotu, být samy sebou, ale také umět se přizpůsobit ostatním, umět komunikovat a spolupracovat. Doplňovat a navazovat na rodinnou výchovu. Zajišťovat tak dětem předškolního věku mnohostranné a přiměřené podněty na cestě za poznáním.