Nadstandartní aktivity

Protáhneme si ploutvičky

zábavným cvičením jógy a zdravotních cviků se děti učí vnímat svoje tělo, protahovat, posilovat a uvolňovat ochablé nebo málo používané svaly (cviky na správné držení těla, hlavy a ramen, svaly dolních končetin, posilování břišních svalů, nožní klenby, masáže...).

Bc. Ilona Vlčková

Stolní hry

zábavnou formou stolních her si děti budou rozvíjet logické myšlení,fantazii, trénovat paměť, naučí se spolupracovat a hrát fairplay.

Alexandra Tomanová, Eva Čechurová

Angličtina hrou

budeme se učit základní anglická slovíčka pomocí her, pracovních listů, písniček.

Bc.Bára Málková

Pohybové chvilky

náplní kroužku je především všestranný pohybový rozvoj dětí formou her a soutěží. Jde hlavně o radost z pohybu a hry. Využijeme sportovní pomůcky MŠ. Záměrem cvičení je rozvoj motoriky, prostorové orientace a podpora dětského nadšení pro sport.

Jana Žižkovská a Ivana Zrunová

Slovní hry

Obsahem tohoto kroužku je celkové zlepšení řečové projevu u dětí předškolního věku. Kroužek bude probíhat skupinově. Budeme zařazovat hry na rozšíření slovní zásoby, sluchové vnímání hlásek a jejich diferenciace, zrakové rozlišování ale i jednoduché prvky jógy. Také potrénujeme krátkodobou pamět ale i pozornost a soustředění.

Eva Basarab