Nadstandartní aktivity

Výtvarníček

Kdo rád kreslí, maluje, tvoří, může se přihlásit do výtvarného kroužku, kde budou děti pracovat s různými druhy materiálů a seznamovat se s nevšedními technikami. Jejich díla pak budou zdobit nejen areál MŠ, ale zúčastní se i výtvarných soutěží. Aktivitu vedou paní učitelky Vlasta Havránková, Ivana Zrunová.

Pískání pro zdraví

Děti se seznamují s hudebním nástrojem, učí se hrát první tóny a podle „notiček“ hrají i jednoduché písničky. Hravou formou se provádí dechoví cvičení, která posilují horní cesty dýchací, osvojují si techniku hry na flétnu, rytmus. Aktivitu vede paní učitelka Jitka Mourková.

Pohybové, míčové a sportovní hry

Hlavním cílem této aktivity je do denního režimu dětí zařadit více pohybu, rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost, poznávat činnosti zaměřené na tělovýchovu a sport, osvojit si pravidlo fair play.

Plavání

Plavání velice příznivě ovlivňuje tělesný a zdravotní stav dětí. Má též svůj nezastupitelný význam při vytvářením správného vztahu k vodě. Plavecký výcvik bude probíhat v bazénu v Plzni na Slovanech Piráti budou jezdit od 12.9. -14. 11. vždy ve čtvrtek od 8:30 až 9:30 Plavčici budou jezdit na plavecký výcvik v termínu od 6.2. - 23.4. od 8:30 až 9:30 každá třída má 10 výukových lekcí.

Návštěvy knihovny

již pátým rokem se naši předškoláci účastní celorepublikového projektu Celé Česko čte dětem. Děti při návštěvách v knihovně poznávají nové knihy i jejich autory. Zjišťují, že čtení je prima, že z knížek se mohou mnohému naučit, přijít na kloub nejedné záhadě a objevit spoustu nových, neznámých a zajímavých věcí. Čtením se rozvíjí fantazie a představivost. Čteným projevem děti získávají vzor správné výslovnosti, se kterou má problém velké procento dětí.
Tuto aktivitu zajišťuje personál Městské knihovny Dobřany