Nástěnka

Přijaté děti dle registračních čísel do Mateřské školy Dobřany na školní rok 2024/2025

Oznámení

Mateřská škola Stromořadí bude o letních prázdninách uzavřena od 1.7. do 31.7.2024. Po dobu uzavření školy zajišťuje provoz MŠ Loudů. Přihlášku na prázdninový provoz (obdržíte u učitelek na třídě) a odevzdejte nejpozději do 14.6.2024 ve své třídě.
Prázdninový provoz v MŠ Stromořadí bude probíhat od 1.8.2024 do 30.8.2024.
Školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2.9.2024.

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2024/2025

Zápis se bude konat 2.5. 2024 a 3.5.2024 současně v obou budovách Mateřské školy Dobřany Loudů 850 a Stromořadí 922.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu, který bude spuštěn od 15.4. – 28.4. 2024 na webu: www.elektronickypredzapis.cz, zde stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní.

www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/dobrany-loudu
www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/dobrany-stromoradi
www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/dobrany-prumyslova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ v stanoveném termínu řádného zápisu.

U příjímacího řízení bude akceptována pouze jedna žádost.

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Rada města na svém jednání dne 6.3.2024 usnesením č.1876 stanovila v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, pro školní rok 2024/2025 měsíční úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Dobřany ve výši 674 Kč.

Elektronický předzápis

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/dobrany-loudu
www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/dobrany-stromoradi
www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/dobrany-prumyslova

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

V systému Elektronického předzápisu můžete také provést rezervaci přesného termínu doručení Vaší žádosti do mateřské školy. Celý proces zápisu se tím výrazně urychlí.

Elektronický předzápis bude aktivní od 15.4. – 26.4.2024

Žádosti se budou odevzdávat 2.5. a 3.5. 2024 v příslušné budově mateřské školy
MŠ Loudů od 8.00 – 17.00 hod.
MŠ Stromořadí od 8.00 – 17.00 hod.

S žádostí doložte též rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu dítěte.

pdf Informační leták s návodem

Den otevřených dveří - MŠ Stromořadí

Přijďte nahlédnout do prostředí mateřské školy.

Dne 13.3. a 14.3. 2024 od 9:00 do 11:00 hod.

Co Vás čeká?

 • provedeme Vás všemi třídami
 • nahlédnete do běžného provozu školy
 • zodpovíme Vám vaše dotazy

Prohlídky školy se uskuteční v 15minutových intervalech.

Kavárna po škole

Projekt

PROJEKT MŠ DOBŘANY „VESELÁ ŠKOLKA“ JE FINANCOVÁN Z OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN ÁMOS KOMENSKÝ
reg.číslo projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0005105
Z projektu je financována pracovní pozice školní asistent a vzdělávání pedagogů

Stanovené platby na školní rok 2023/2024

Úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 520,- Kč
Tyto platby jsou poukazovány na účet MŠ – 0728023379/0800
Platby můžete uhradit trvalým nebo jednorázovým příkazem na účet MŠ - internetbankingem apod.

 • každému dítěti je přidělen pro platbu variabilní symbol viz nástěnky v jednotlivých šatnách
 • platba za stravné je poukázána na účet školní jídelny Základní školy Dobřany – viz pokyny, které obdržíte v kanceláři ŠJ ZŠ Dobřany u pí. Černé

Rozhodnutí - výše úplaty

Co bude potřebovat Vaše dítě do mateřské školy

Přezůvky – z bezpečnostních důvodů ne pantofle ani crocsy, pohodlné oblečení, kartáček na zuby a pastu, děti které spí pyžamo, vhodné oblečení na zahradu a pobyt venku. Pláštěnku, holínky. Pro případné nehody dostatečné množství spodního prádla, ponožek a triček na převlečení. Vše viditelně označeno.
Z hygienických důvodů na smrkání papírové kapesníky (dle dohody s učitelkami na třídách).

Stravování dětí v mateřské škole od 1.9.2023

Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje školní jídelna Základní školy Dobřany. Strava je dovážena do všech budov mateřské školy a servírována ve třídách MŠ. Ke stravování dítěte v MŠ je třeba jej přihlásit v kanceláři školní jídelny ul. Sokolovská. (Pokud je dítě přítomno v MŠ je povinno se stravovat).

Cena stravného děti do 6 let děti nad 6 let (s odkladem školní docházky)
Přesnídávka 10,- Kč 11,- Kč
Oběd 30,- Kč 32,- Kč
Svačina 10,- Kč 11,- Kč
Pitný režim 5,- Kč 5,- Kč
55,- Kč/den 59,- Kč/den

Ceny jsou platné od 1.9.2023
Stravné se platí inkasem, které provádí Základní škola Dobřany 20. dne v měsíci, vždy se hradí strava v měsíci předešlém.

Zápis dětí do MŠ

Dne 3.5. a 4.5. 2023 na školní rok 2023/2024 Zápis se bude konat současně v obou budovách Mateřské školy Dobřany Loudů 850 a Stromořadí 922.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu, který bude spuštěn od 17.4. – 28.4. 2023 na webu: www.elektronickypredzapis.cz, zde stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveném termínu řádného zápisu. U příjímacího řízení bude akceptována pouze jedna žádost.

Školní řád

Ředitelka školy:
 • Bc. Jana Kleisnerová
Vedoucí učitelka:
 • Václava Loskotová
Učitelky:
 • Helena Majerová
 • Martina Talafantová
 • Ivana Zrunová
 • Jana Žižkovská
 • Václava Loskotová
 • Eva Basarab
 • Alena Sotáková
 • Mgr. Lucie Vyskočilová
 • Jaroslava Jeslínková
 • Eva Čechurová
 • Bc. Anna Šindelářová
 • Asistent pedagoga: Jaroslava Kalčíková, Nikola Rybínová
Provozní pracovnice:
 • Marta Schlehoferová
 • Anzhela Oliferovska
 • Daniela Jůdová
 • Barbora Pastyriková