Nástěnka

Oznámení

Mateřská škola Stromořadí bude o letních prázdninách uzavřena od 2.8. do 31.8.2021. Po dobu uzavření školy, zajišťuje provoz MŠ Loudů. Přihlášku na prázdninový provoz (obdržíte u učitelek na třídě) a odevzdejte nejpozději do 14.6.2021 ve své třídě.
Prázdninový provoz v MŠ Stromořadí bude probíhat 1.7.2021 do 30.7.2021.
Školní rok 2021/2022 bude zahájen 1.9.2021

Přijaté děti dle registračních čísel do MŠ Dobřany na školní rok 2021/22

Přijímání dětí do Mateřské školy Dobřany

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021 do 21. března 2021

Karanténa Plavčíci - informace pro rodiče dětí třídy Plavčíků

Vážení rodiče,
sdělujeme Vám, že se Vaše dítě, na základě epidemiologického šetření (trasování), setkalo v našem školském zařízení s osobou pozitivní na onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby Váš/e syn/dcera nastoupil/a do domácí karantény do 15. 2. 2021 (poslední rizikový kontakt dne 5. 2. 2021) nebo do 18. 2. 2021 (poslední rizikový kontakt dne 8. 2. 2021). O této skutečnosti, prosím, informujte ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte. Nástup zpět do školského zařízení bude možný za předpokladu, že dítě nebude vykazovat známky infekčního onemocnění a výsledek vyšetření testu na COVID-19 bude negativní. Odběr se uskuteční dne 15. 2. 2021 od 10:45 hod. uvnitř objektu MŠ Dobřany, na adrese Stromořadí 922, 334 41 Dobřany (bude se jednat o hromadný odběr zajištěný prostřednictvím výjezdové sanitky Bioptické laboratoře, Plzeň). Prosím všechny účastníky odběru o dochvilnost Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID-19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID -19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Pro onemocnění COVID-19 byla stanovena 10 denní karanténa, která zohledňuje dosavadní poznatky o inkubační době onemocnění.

Po tuto 10 denní karanténu, je osoba povinna zdržovat se v místě bydliště, omezit styk s ostatními osobami a sledovat svůj zdravotní stav tak, že pokud se ve výše uvedeném období projeví klinické příznaky (teplota, kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů, ztráta čichu a chuti), je povinna kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem.

Osoba v karanténně je dále povinna dodržovat pravidla osobní hygieny

 • důkladné a časté mytí rukou teplou vodou mýdlem, případně dezinfekci rukou alkoholovým dezinfekčním prostředkem s min. 70 % podílem alkoholu
 • při kašlání a kýchání si zakrývat ústa jednorázovým kapesníkem nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál), kapesník pak ihned vyhodit
 • hygienu rukou provádějte často, zejména po kontaktu se sekrety dýchacích cest, před jídlem a po použití toalety
 • aby se zabránilo šíření infekce, nakládejte bezpečně s odpady (odpadkový pytel vždy svázat, nenechávat volně)
 • často větrat
 • izolovat se v rámci domácnosti co nejvíce od ostatních členů rodiny. Po použití společných toalet pokaždé WC řádně dezinfikovat
 • čistěte a dezinfikujte často povrchy, jako jsou noční stolky, postelové rámy a další ložnicový nábytek
 • měňte častěji oblečení, ložní prádlo, ručníky apod., které pak důkladně vyperte s běžným pracím prostředkem na 60 – 90°C, poté důkladně usušte

Žádost o vystavení potvrzení pro účely slevy na dani

Žádost o vystavení potvrzení úhrady školného za rok 2020 pro účely slevy na dani prosím zašlete do 31. 1. 2021 na email: bilaivana@seznam.cz.

Pro rychlejší vyřízení prosím uveďte jméno, příjmení a třídu Vašeho dítěte. Potvrzení budu vystavovat průběžně a posílat zpět emailem


Ivana Bílá - účetní MŠ
Mobil 603 251 911

Co bude potřebovat Vaše dítě do mateřské školy

Přezůvky – z bezpečnostních důvodů ne pantofle ani crocsy, pohodlné oblečení, kartáček na zuby a pastu, děti které spí pyžamo, vhodné oblečení na zahradu a pobyt venku. Pláštěnku, holínky. Pro případné nehody dostatečné množství spodního prádla, ponožek a triček na převlečení. Vše řádně označeno.
Z hygienických důvodů na smrkání papírové kapesníky ( dle dohody s učitelkami na třídách).
Z důvodů nových epidemiologických nařízení žádáme rodiče, aby byly děti vybaveny rouškou, kterou budou mít uloženu ve své skříňce pro případ potřeby.

Stravování dětí v mateřské škole

Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje školní jídelna Základní školy Dobřany. Strava je dovážena do všech budov mateřské školy a servírována ve třídách MŠ. Ke stravování dítěte v MŠ je třeba jej přihlásit v kanceláři školní jídelny ul. Sokolovská. (Pokud je dítě přítomno v MŠ je povinno se stravovat).

Cena stravného:

děti do 6 letděti nad 6 let ( s odkladem školní docházky)
37,- Kč / den42,- Kč/ den
Svačina7,-8,-
Oběd20,-23,-
Svačina7,-8,-
Pitný režim3,-3,-

Ceny jsou platné od 1.5.2020
Stravné se platí inkasem, které provádí Základní škola Dobřany 20.dne v měsíci, vždy se hradí strava v měsíci předešlém.

Rozhodnutí - výše úplaty

Projekt

Projekt Objevujeme svět kolem nás CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/001292 je spolufinancován Evropskou Unií

Projekt se soustředí na rozvoj v prioritních oblastech MŠ, kterými jsou podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a dále pak aktivity vedoucí k usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

pdf Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - celý text

Přílohy ŠVP

Školní řád

Ředitelka školy:
 • Bc. Jana Kleisnerová
Vedoucí učitelka:
 • Jana Fryčová
Učitelky:
 • Vlasta Havránková
 • Pavla Lederbuchová
 • Eva Basarab
 • Karolína Plecitá
 • Dagmar Berková
 • Eva Čechurová
 • Ivana Zrunová
 • Bc. Eva Havlíčková
 • Jitka Mourková
Chůva:
 • Jaroslava Kohoutová
Provozní pracovnice:
 • Marta Schlehoferová
 • Božena Čejková
 • Daniela Jůdová
 • Barbora Pastyriková