Nástěnka

Oznámení

Vzhledem k nouzovému stavu v celé ČR a k velmi nízkému počtu docházejících dětí se provoz budovy MŠ Stromořadí přesouvá od 17.3.2020 do odvolání na pracoviště Mateřské školy Dobřany v ulici Loudů 850. Provoz MŠ zůstává nezměněn - od 6.00 do 16.00 hod.

J.Kleisnerová
ředitelka MŠ

Žádost o vystavení potvrzení

Žádost o vystavení potvrzení úhrady školného za rok 2019 pro účely slevy na dani prosím zašlete do 31. 1. 2020 na email: bilaivana@seznam.cz.
Pro rychlejší vyřízení prosím uveďte jméno, příjmení a třídu Vašeho dítěte.
Potvrzení budu vystavovat průběžně a budete je mít připravené ve svých třídách.

Ivana Bílá - účetní MŠ
Mobil 603 251 911

Projekt

Projekt Objevujeme svět kolem nás CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/001292 je spolufinancován Evropskou Unií

Projekt se soustředí na rozvoj v prioritních oblastech MŠ, kterými jsou podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů, podpora společného vzdělávání dětí a dále pak aktivity vedoucí k usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.

Rozhodnutí - výše úplaty

Stanovené platby na školní rok 2019/2020

 • úplata za předškolní vzdělávání (školné) - 420,- Kč

Tyto platby jsou poukazovány na účet MŠ – 0728023379/0800

Platby můžete uhradit:

 1. trvalým nebo jednorázovým příkazem na účet MŠ - internetbankingem apod.
 2. na přepážce České spořitelny na účet školy
 • každému dítěti je přidělen pro platbu variabilní symbol viz nástěnky v jednotlivých šatnách
 • platba za stravné je poukázána na účet školní jídelny Základní školy – viz pokyny, které obdržíte v kanceláři ŠJ ZŠ Dobřany u pí. Černé

Přijímání dětí do Mateřské školy Dobřany

Stravování dětí v mateřské škole

Stravování dětí v mateřské škole zajišťuje školní jídelna Základní školy Dobřany. Strava je dovážena do obou budov mateřské školy a servírována ve třídách MŠ. Ke stravování dítěte v MŠ je třeba jej přihlásit v kanceláři školní jídelny ul. Sokolovská. (Pokud je dítě přítomno v MŠ je povinno se stravovat).

Cena stravného:

děti do 6 letděti nad 6 let ( s odkladem školní docházky)
37,- Kč / den42,- Kč/ den
Svačina7,-8,-
Oběd20,-23,-
Svačina7,-8,-
Pitný režim3,-3,-

Ceny jsou platné od 1.9.2019
Stravné se platí inkasem, které si provádí z účtu strávníka škola, vždy kolem 20. dne v měsíci následujícím po odběru stravy.

Co bude potřebovat Vaše dítě do mateřské školy

Přezůvky – z bezpečnostních důvodů ne pantofle ani crocsy, pohodlné oblečení, děvčátka zástěrku, chlapci tepláky, kartáček na zuby a pastu, děti které spí pyžamo, vhodné oblečení na zahradu a pobyt venku. Pláštěnku, holínky. Pro případné nehody dostatečné množství spodního prádla, ponožek a triček na převlečení. Vše řádně označeno.

Z hygienických důvodů na smrkání jeden balíček papírových kapesníků.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

pdf Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi - celý text

Přílohy ŠVP

Školní řád

Ředitelka školy:
 • Bc. Jana Kleisnerová
Vedoucí učitelka:
 • Jana Fryčová
Učitelky:
 • Vlasta Havránková
 • Pavla Lederbuchová
 • Eva Basarab
 • Karolína Plecitá
 • Dagmar Berková
 • Eva Čechurová
 • Ivana Zrunová
 • Bc. Eva Havlíčková
 • Jitka Mourková
Chůva:
 • Jaroslava Kohoutová
Provozní pracovnice:
 • Marta Schlehoferová
 • Božena Čejková
 • Daniela Jůdová
 • Barbora Pastyriková