Kontakt

Mateřská škola Dobřany

Stromořadí 922

okres Plzeň – jih


Telefon ředitelky školy: 725 843 208

Telefon zástupkyně MŠ Stromořadí: 606 083 528

Telefon pro omlouvání dětí: 602 116 827

E–mail: msstromoradi@dobrany.cz

E–mail školní jídelna: sjdobrany@seznam.cz

E-mail účetní: bilaivana@seznam.cz

Telefon účetní: 603 251 911

Zřizovatel:

Město Dobřany

Nám.T.G.M. 1

Dobřany

334 41